Obecní knihovna Palkovice

Internetový řád

 

  1. Uživatel smí používat pouze předinstalovaný software.

  2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

  3. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných na internetu.

  4. Za úplatu je možno pořizovat tiskové výstupy.

  5. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně zodpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.

  6. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s pornografickým obsahem, rovněž nesmí navštěvovat stránky podporující rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a násilí.

  7. Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat etické normy.

  8. V případě zvýšeného zájmu o internet ( čekajících zájemců ) je doba připojení uživatele omezena na 30 minut.

  9. V případě porušení tohoto řádu může být uživateli přístup k internetu ukončen.